<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <%language = Request.Querystring("language") if language = "" then language="sv" end if%> Fornuddens Bed & Breakfast

Fornuddens Bed & Breakfast

<%if language = "sv" then%> ?language=en">English | Bilder <%else%> ?language=sv">Swedish | Pictures <%end if%>
<%if language = "sv" then%>

Välkommen till Fornuddens Bed & Breakfast

<%else%>

Welcome to Fornuddens Bed & Breakfast

<%end if%>

<%if language = "sv" then%>
 

Visa större karta

Vägbeskrivning och karta

 

Följ skylt mot Nynäshamn

Håll till höger på Nynäsvägen (73)

Kör av via avfart och fortsätt rakt fram mot Gubbängen (73)

Håll till vänster på Örbyleden (229)

Kör av via avfart och fortsätt rakt fram mot Skrubba (260)

Kör höger in på Skogsängsvägen

Kör vidare in på Fornuddsvägen

Stopp på Fornuddsvägen 60

 

 

 

<%else%>
 

Visa större karta

Navigation and map

 

Follow the sign Stockholm

Drive ahead (E20/E4)

Follow the sign Sundsvall

Keep to the left on Nybodakopplet (73)

Turn on to Södra Länken

Keep to the left on Södra Länken

Keep to the right on Nynäsvägen (73)

Take of at the ... and drive right ahead towards Gubbängen (73)

Keep to the left on Örbyleden (229)

Take of at the ... and drive right ahead towards Skrubba (260)

Turn right at Skogsängsvägen

Drive on to Fornuddsvägen

Stop at Fornuddsvägen 60

 

<%end if%>
<%if language = "sv" then%> Om oss | Site Karta | Kontakt | <%else%> About us | Site Map | Contact | <%end if%> ©2005 Fornuddens Bed & Breakfast