<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <%language = Request.Querystring("language") if language = "" then language="sv" end if%> Fornuddens Bed&Breakfast

Fornuddens Bed & Breakfast

<%if language = "sv" then%> ?language=en">English | Bilder <%else%> ?language=sv">Swedish | Pictures <%end if%>
<%if language = "sv" then%>

Välkommen till Fornuddens Bed & Breakfast

<%else%>

Welcome to Fornuddens Bed & Breakfast

<%end if%>

<%if language = "sv" then%>
Fornudden bed & breakfast contact

Kontakt

Välkomna för information och reservation.

Tel: +468-7122671

Mobil: +4673-963 39 81

eller använd formuläret nedan.


Fyll i detta formulär och klicka på skicka-knappen. Vi kommer att besvara er så snart vi kan.

Namn

E-post adress

Uppge ert ärende

Fyll i er fråga

 

<%else%>
Fornudden bed & breakfast contact

Contact

Welcome for information and booking.

Please call: +468-7122671

or mobil: +4673-963 39 81

or use the form


Fill in and click on the send-button. We will answer as soon as possible.

Name

E-mail adress

Subject

Question

<%end if%>
<%if language = "sv" then%> Om oss | Site Karta | Kontakt | <%else%> About us | Site Map | Contact | <%end if%> ©2005 Fornuddens Bed & Breakfast